Tips og råd

Blæring

16-12-2016_linoljeblaering.jpg

Linolieblæring

I efterkrigstiden var produkter, der indeholdt linolie, en typisk behandling for huse. Linolien trænger godt ind i træværket og tørrer ikke. Ved fugt og varme udvikles en gas inde i træværket, og det tryk, der opstår under påvirkning af varmen, får træværket til at blære.

Blærerne er cirkulære og ca.  25-30 mm, ser blanke ud og er ofte klæbrige på bagsiden. De forekommer mest på relativt nymalede vægge. Linolieblæring kan være svært og kostbart at reparere.

LØSNING:

Linolieblærer kan fjernes fra væggen med varme eller kemikalier. Om nødvendigt skal der overvejes at udskifte beklædningen. For at undgå problemet er det vigtigt at finde ud af, hvad væggene var behandlet med før.

16/12/2016


16-12-2016_fuktblaerer_590x248.jpg

Fugtblæring

Fugt i underlaget som følge af strukturfejl eller dårlig ventilation kan medføre, at maleoverfladen blærer. På grund af hvad der er beskrevet ovenfor, kan der være konstant fugt i træværket. Dette kan gøre det vanskeligt at overvinde problemet uden at udbedre årsagen. På grund af vandet, udvider maleoverfladen sig ved påvirkning af varme og danner blærer. Blærerne er ofte meget store, 10-15 cm og varierer i form.

LØSNING:

Før genbehandling skal man sørge for at udbedre eventuelle konstruktionsfejl og have god ventilation bag panelerne. Underlaget skal tørre godt, før der påføres ny maling/bejds.

16/12/2016


16-12-2016_solbaerer_590x248.jpg

Solblæring

"Undgå bejdsning i stærkt sollys!" Der er meget gode grunde til dette.

Stærk varme får filmen til at tørre på overfladen og ikke gennem.  I stærkt sollys vil det dannes gasser, der trænger ud og derefter danner blærer. Mørke farver er mere modtagelige end lyse, men det kan ske for alle farver. Solblærer kan være små og bløde.

LØSNING:

Blærer kan ofte presses på plads med en finger. Ellers skal de skrabes ned, pletmales og nyt lag påføres. Den bedste måde at undgå dette på, er ved at male når solen er væk.

16/12/2016